Mortels voor vloeregalisatie

Vooraleer de tegels geplaatst worden, moet de ondergrond uitgevlakt en geëgaliseerd worden.